بازسازی سالن های سرو رستوران مجتمع

مناقصه

12/م/98

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه بازسازی سالن های سرو رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه بازسازی سالن های سرو رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ( اجرای کار مشابه جهت رستوران ها ، هتل ها ، تالارها و سایر اماکن مشابه ) ، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ،گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در بندر امام خمینی (ره)– منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم اقدام نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز دوشنبه مورخ 28/05/98 می باشد . بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ000/000/365 ریال  می باشد که پس از تائید رزومه شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارائه گردد.
مدت زمان انجام پروژه :سه ماه شمسی
هدف پروژه :
هدف از اجرای این پروژه، تامین متریال درجه یک و اجرای عملیات معماری ونازک کاری با کیفیت فوق العاده و ممتاز در سالن های سرو طبقات همکف و اول رستوران پتروشیمی امیرکبیر ( بعنوان بخشی از پروژه جامع بازسازی رستوران ) می باشد.
جدول مقادیر تقریبی احجام کار :

 

 

ردیف

شرح آیتم

مقدار

واحد

1

تخریب دیوار و بنای آجری و حمل نخاله به محل مورد نظر کارفرما

30

متر مکعب

2

تخریب و برچیدن درب و پنجره های باقیمانده (بصورت سالم) و انتقال آنها به محل مورد نظر کارفرما

17

عدد

3

مضرس کردن سطوح دیوار قبل از نازک کاری و حمل نخاله ناشی از آن به محل مورد نظر کارفرما

1200

متر مربع

4

تهیه مصالح و اجرای عملیات آجر کاری با آجر فشاری مرغوب به همراه ماسه و سیمان مربوطه

30

متر مکعب

5

تهیه مصالح و اجرای اندود ماسه و سیمان جهت شیب بندی کف و اجرای لایه محافظ روی پوشش ایزوگام

1850

مترمربع

6

تهیه مصالح درجه یک و اجرای پوشش ایزوگام (به ضخامت 4 میلیمتر) با ایجاد هم پوشانی استاندارد

930

مترمربع

7

تهیه مصالح درجه یک و اجرای پوشش کنیتکس بر روی سطوح مورد نظر( سقف و دیوارهای خر پشته

110

مترمربع

8

تهیه مصالح درجه یک و اجرای سرامیک دیوار به ابعاد 60 *120 سانتی متر مربع به همراه نصب قوطی کلید پریزها و اسکوپ گذاری

1260

متر مربع

9

تهیه مصالح درجه یک و اجرای سرامیک کف به ابعاد 80 * 80 سانتی متر مربع به همراه نصب کف شوی ها

1380

متر مربع

10

تهیه سنگ گرانیت ممتاز مشکی و اجرای کادر در کف سازی سالن های سرو

150

متر مربع

11

تهیه سنگ مرمریت کرم یا صورتی ممتاز و اجرای کف سازی و پوشش دیوار راهروها و سنگ کف و بدنه راه پله ها به همراه اسکوپ گذاری در نقاط لازم

340

متر مربع

12

تهیه مصالح و ساخت و نصب چارچوب فلزی آهنی جهت درب و پنجره های آلومینیومی به همراه تمیزکاری و رنگ آمیزی آنها

2260

کیلو گرم

13

تهیه، ساخت و نصب درب و پنجره آلومینیوم ترمال بریک آنادایز شده به همراه تهیه و نصب یراق آلات درجه یک

155

متر مربع

14

تهیه شیشه به ضخامت 4 میلیمتر به همراه برشکاری و نصب و آب بندی جهت درب و پنجره های آلومینیومی بصورت دو جداره

140

متر مربع

15

تهیه و نصب سقف کاذب از جنس پی وی سی بصورت تایل 60 * 60 سانتی متر مربع به همراه زیر سازی، آهن کشی و ساپورت گذاری با آهن آلات تمیزکاری و رنگ آمیزی شده

1830

متر مربع

 

خلاصه شرح کار : 
1- عملیات آماده سازی وانجام مقدمات :
- تخریب و برچیدن پوشش دیوارها ، ستونها وکف سالنهای سرو و سقف کاذب قبلی آنها .
- تخریب و برچیدن تاسیسات قبلی سالنهای سرو ( زیربنایی و روکار ) .
- تخریب و برچیدن درب و پنچره های قبلی سالنهای سرو .
- اجرای تاسیسات زیر بنایی جدید سالن های سرو .
2- عملیات معماری ونازک کاری :
- انجام عملیات تخریب در سطوح مورد نظر جهت ایجاد آماده سازی های مقدماتی وحمل نخاله های حاصل از آن به خارج از سایت و دپوهای مصوب کارفرما  ( شامل ملات دیوار ها ، کف  راه پله ها، پاگردها و  درب وپنچره های باقیمانده ) .
- اجرای شیار زنی در دیوار جهت انتقال خط لوله آتش نشانی واجرای عملیات آجرچینی در بدنه راه پله واطراف ستون ها (در نقاط مورد نظر ) .
- اجرای شیب بندی در کف سالن های سرو ( طبقات همکف و اول ) با ملات ماسه سیمان وانجام ایزوگام مربوطه ( در طبقه اول ) وجاگذاری کف شوی ها به همراه اجرای ملات محافظ روی ایزوگام .
- اجرای سرامیک دیوارها و پیرامون ستون ها در سالن های سرو با سرامیک 120*60 سانتی متر مربع به همراه نصب وجاگذاری قوطی کلید و پریز ها .
- اجرای سرامیک کف سالن های سرو با سرامیک 80*80 سانتی متر مربع به همراه اجرای سنگ گرانیت دور تا دور بصورت کادر. 
- اجرای سقف کاذب از نوع تایل PVC (60*60 سانتی متر مربع) به همراه آهن کشی ( تمیز کاری ورنگ آمیزی شده ) و زیر سازی واجرای ساپورت در سالن های سرو( طبقات همکف و اول ) .
- اجرای فریم آهنی جهت نصب درب وپ نچره های آلومینیومی ( به همراه زنگ زدایی ورنگ آمیزی آنها ) .
- اجرای درب وپنجره آلومینیومی (ترمال بریک ) به همراه نصب شیشه و یراق آلات آنها .
- تمیزکاری ورنگ زدایی ورنگ آمیزی کلیه قسمت های نرده وجان پناه ، راه پله در تمامی طبقات .
- اجرای سنگ پلاک مرمریت جهت پلکان راه پله ها ودیوارها وکف راهروهای ورودی به همراه اسکپ گذاری لازم .
- اجرای پوشش کنیتکس سقف راهروها ودر سطوح لازم دیوارهای راهرو ها.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های06152174150تماس حاصل نمایند.