فروش اقلام ضایعاتی حاصل از تعمیرات برق مجتمع

مزایده

AK-BID-G-1400-32

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-32

0 ریال

روزنامه دنیای اقتصاد

۳ آبان ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام ضایعاتی حاصل از تعمیرات برق مجتمع خود را به شرح جدول زیر به فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مدت 9 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور قراردادها مراجعه نمایند.

عنوان اندازه (KB)
فروش اقلام ضایعاتی حاصل از تعمیرات برق مجتمع 883.06 627ed255-0b93-4c7b-9fab-0915a93d8166.pdf