اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

مزایده

شماره AK-BID-G-1400-35مزایده

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شماره AK-BID-G-1400-35 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع خود را به شرح جدول زیر به فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 74133 و 06152174963 و 06152174005 یا 0214247000 داخلی 274 و 298 تماس حاصل نمایند. * آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 14/02/1401 می باشد.بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. شرح اقلام: اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع پتروشیمی امیرکبیر توجه مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 2 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل اقلام در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر است.خریدار موظف است که اقلام ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب اقلام ضایعاتی را ندارد. د. شرح اقلام: اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع پتروشیمی امیرکبیر ۱- دیگ بخارپز ۳عدد ۲- منقل کباب پز ۲عدد ۳- سیخ شور ۱عدد ۴- فر ۵عدد ۵- یخچال ایستاده ۳عدد ۶- قفسه ایستاده درب دار ۸عدد ۷- پوست گیر سیب زمینی ۱عدد ۸- قفسه جا قاشقی ۳عدد ۹- چیلر ۶عدد ۱۰- پرده هوا ۳عدد ۱۱- کانتر پشت سرویس ۱۲عدد ۱۲- کانتر پشت سرویس ۴عدد ۱۳- آبگرمکن ۲عدد ۱۴- خمیرزن برقی ۲عدد ۱۵- چرخ گوشت ۳عدد ۱۶- سبزی خردکن ۱عدد ۱۷- میز فلزی ۱۷عدد ۱۸- میز غذاخوری ۵عدد ۱۹- دستگاه ظرفشویی ۲عدد ۲۰- دستگاه یخ ساز ۱عدد ۲۱- لگن ظرفشویی ۳عدد ۲۲- اجاق تک شعله ای ۲عدد ۲۳- دستگاه خلال کن ۱عدد ۲۴- دستگاه اره گوشت بری ۱عدد ۲۵- کانتر برقی سردکن ۲عدد ۲۶- کابینت فلزی ۱عدد ۲۷- قفسه ایستاده ۱عدد ۲۸- دیگ ۷عدد ۲۹- آبکش ۱۹عدد ۳۰- بن ماری + درب ۶۵عدد ۳۱- ملاقه ۴عدد ۳۲- کفگیر ۵عدد ۳۳- تشت مرغ بزرگ ۱۰عدد ۳۴- بن ماری متوسط +۲۷عدد ۳۵- بن ماری کوچک ۸عدد ۳۶- تشت کوچک ۶عدد ۳۷- قابلمه کوچک ۳عدد ۳۸- سیخ گیر ۱عدد ۳۹- لباسشویی ۱عدد ۴۰- پشه کش برقی ۱عدد

0 ریال

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲

ریال

داخلی

عادی

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲

استان: خوزستان, شهر:
بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها

شماره مزایده AK-BID-G-1400-35 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع خود را به شرح جدول زیر به فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 -ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی – خیابان نفیسی(23) شرقی – پلاک 21 – طبقه دوم – دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 74133 و 06152174963 و 06152174005 یا 0214247000 داخلی 274 و 298 تماس حاصل نمایند. * آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 14/02/1401 می باشد.بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. شرح اقلام: اقلام اسقاطی و مستعمل آشپزخانه مجتمع پتروشیمی امیرکبیر