مزایده فروش حدود 80 تن نخاله های حاصل از ضایعات مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره AK-BID-P-1401-10

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد نخاله های حاصل از ضایعات مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 9 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – امور حقوقی و قراردادها

آگهی مزایده عمومی

شماره AK-BID-P-1401-10

مزایده فروش حدود 80 تن نخاله های حاصل از ضایعات مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد نخاله های حاصل از ضایعات مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 9 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 4 ساختمان اداری طبقه دوم امور حقوقی و  قراردادها مراجعه نمایند.

ضمناً اسناد مزایده از طریق  دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی- خیابان نفیسی (23) شرقی - پلاک21 طبقه دوم امور حقوقی و قراردادها نیز قابل دریافت می باشد.

* نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیر کبیر، به مبلغ پنجاه میلیون (50،000،000) ریال می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های74963و 06152174005 یا02184247000 داخلی 238 تماس حاصل نمایند.

*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 می باشد.

بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهاد های دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود.

شرح مختصر اقلام موضوع مزایده :

حدود 80 تن ته مانده های مربوط به ضایعات چوبی , پلاستیکی و فلزی (همراه با کلوخه بدست آمده از کنده کاری بتون) حاصل از جمع آوری نخاله ساختمانی , شلنگ های آتش نشانی فرسوده , یونلیت , دیوار های ساندویچ پانل ضایعاتی , کاغذهای آغشته به مواد و پشم سنگ و شیشه و تکه های فایبرگلاس و فیلترهای خاک و کارتن و پارچه و  ..... همراه با سنگ و خاک .

تذکرات مهم :‌

- وزن نخاله ها تقریبی می باشد. بدیهی است وزن واقعی در هنگام خروج نخاله ها از سایت و پس از توزین توسط باسکول پتروشیمی امیر کبیر تعیین و ملاک عمل قرار خواهد گرفت و خریدار در صورت کاهش و یا افزایش وزن اقلام موضوع مزایده هیچگونه اعتراض و یا ادعایی نخواهد داشت.

- محل تحویل اقلام در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4 و هر محل دیگر متعلق به فروشنده خواهد بود و خریدار موظف است که اقلام موضوع مزایده را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تحویل نماید و حق انتخاب اقلام ضایعاتی را ندارد.