آگهی مناقصه حمل و نقل محصولات

مناقصه

AK-BID-P-1401-16

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی

شماره AK-BID-P-1401-16

موضوع مناقصه : عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی، قطعات یدکی و محصولات صادراتی از پتروشیمی امیرکبیر به بندر امام خمینی (ره) و بالعکس و جابه جایی محصول بین انبارهای محصول مستقر در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انبارهای بندر

 

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد عملیات حمل و نقل کانتینری، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و محصولات صادراتی از مجتمع خود به بندر امام خمینی (ره) و بالعکس و جابه جایی محصول بین انبارهای محصول مستقر در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انبارهای بندر، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار  نماید.

از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی مایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود مستندات لازم از جمله فتوکپی اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، گواهینامه صلاحیت ایمنی و گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لیست قراردادهای مشابه منعقد شده مرتبط با موضوع مناقصه به همراه تصویر مفاصاحساب پیمانهای سابق ، گواهی حسن انجام کارهای اخذ شده از کارفرمایان قبلی به همراه شماره تماس آنها ، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان) ، صورتهای مالی حسابرسی شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر فعالیت شرکت ، لیست ماشین آلات تحت تملک یا استیجاری به همراه مدارک اثبات مالکیت یا استیجار آنها ، مجوز فعالیت مرتبط و ... به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در تهران یا ماهشهر به آدرس هاس ذیل اقدام نمایند.

1-  تهرانسعادت آباد   خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- واحد حقوقی و قراردادها

2-  ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم- واحد حقوقی و قراردادها

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 4/100/000/000 ریال (چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال) می باشد که می بایست بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی پس از تایید صلاحیت و به هنگام اخذ قیمت پیشنهادی ارائه گردد.

آخرین مهلت تحویل مدارک : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 5/ 04/ 1401 می باشد. بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شرح مختصر عملیات :

مدت قرارداد 12 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد و به شرح ذیل می باشد:  

1 انتقال 207000 تن محصول صادراتی درقالب کانتینر 20 فوت و 40 فوت  در سال (رفت وبرگشت کانتینر از بندر امام خمینی به مجتمع): مبنای محاسبه سرویس خواهد بود .

2- حمل و جابجایی محصول بین انبارهای محصول  به تعداد 200  سرویس (مستقر درمجتمع ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و انبارهای بندر)                                                                                                                                                    

3- حمل کالا، پالت و تجهیزات وارداتی از بندر به مجتمع و بالعکس به تعداد 800 سرویس در یک سال .

4- تامین کامیون جهت انتقال محصول و کالا از مجتمع  به سایر نقاط کشور و بالعکس.

 

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 238 و 298 ، تماس حاصل نمایند.