عملیات نگهداشت و تعمیر واحدهای مجتمع و انجام کلیه خدمات فنی مورد نیاز مجتمع

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1401-19

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی


 


آگهی مناقصه عمومی

شماره AK-BID-P-1401-19

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات نگهداشت و تعمیر واحدهای مجتمع و انجام کلیه خدمات فنی مورد نیاز مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد:

آیتمهای مورد ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

1- میزان حسن شهرت 

2- میزان پشتوانه مالی

3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار 

4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه 

5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام

7-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی)

8- وضعیت مالکیت ماشین آلات و تجهیزات مرتبط

9- گواهی نامه ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( در صورت عدم ارایه گواهی نامه ایمنی ، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد)

10- عضویت در فهرست مجاز پیمانکاران شرکت صنایع پتروشیمی ایران ( ACL ) در زمینه تعمیر و نگهداری زیر شاخه عمومی ( 2، 3 ، 3 ،2 ) که حداقل در پنج سال گذشته دارای دو قرارداد در سطح پتروشیمی و با برآورد بالای 600 میلیارد ریال برای هر قراردد باشند.

11- دارا بودن حداقل دو قرارداد مشابه در امور تعمیر و نگهداری مجتمع های پتروشیمی در 5 سال گذشته با برآورد بالای 600 میلیارد ریال برای هر قرارداد. 

توجه : احراز یکی از دو شرط مندرج در بندهای 10 و 11 جهت حضور در مناقصه کفایت می کند .

لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع ، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد) ، سوابق همکاری با شرکتهای مشابه، لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پروژه ، گواهی نامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، ارائه مدرک معتبر در خصوص بند 10 و 11 فوق الذکر و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند :

آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی :

1-      تهران خیابان سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها.

2-      ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4  - شرکت پتروشیمی امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها.

بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

آخرین مهلت تحویل رزومه :  ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 05 /05 /1401 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرح کلی موضوع مناقصه :

·         موضوع مناقصه عبارت است از  اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات جاری و روزمره ، اضطراری ، برنامه ریزی شده، نت پیشگیرانه (PM) ، آنالیز تجهیزات (CBM) ، تعمیرات اساسی (اورهال) واحدها و تجهیزات ، انجام TSR و دستور کارهای اداره مهندسی و بازرسی فنی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر اعم از مدیریت ، سرپرستی ، برنامه ریزی ، سازماندهی و بکارگیری نفرات متخصص ، تهیه و تامین ابزار و ادوات و متریال مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های تعمیراتی برای دستگاههای مکانیکی ، استاتیکی، ماشین های دوار، ماشین آلات حساس ، تجهیزات برقی ، ابزاردقیقی، آنالایزرها ، سیستم های هیدرولیک ، تهویه ، مخابرات ،F&G  و ارائه انواع سرویسهای تعمیراتی و جانبی و کارگاهی و ماشین آلات سنگین و داربست بندی و سایر موارد مورد نیاز برای انجام تعمیرات ، اصلاح سیستم ها و بازسازی تجهیزات و خطوط لوله ، مطابق شرح کارهای  پیوست ، بصورت بیست و چهار ساعته و برای کلیه ایام سال در محدوده کاری پتروشیمی امیرکبیر و سایر تأسیسات و تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی مربوط به شرکت ، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی.

·         محدوده پتروشیمی امیرکبیر شامل مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، دفاتر اداری سایت 1 منطقه ویژه ، محدوده اوکسین سایت 1 ، مخازن اکسیر و پایانه ها ، محدوده متعلق به پتروشیمی امیرکبیر در سایت 5 و سایر تأسیسات و تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی مربوط به شرکت ، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد.

·         مدت انجام موضوع مناقصه 24 ماه می باشد.

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 40/0000/000/000 ( چهل میلیارد ) ریال، بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی امیرکبیر یا واریز به حساب ( پس از تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام اخذ قیمت پیشنهادی ) ارائه می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 06152174962 و 06152174133 تماس حاصل نمایند. 

عملیات نگهداشت و تعمیر واحدهای مجتمع و انجام کلیه خدمات فنی مورد نیاز مجتمع

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1401-19

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان


 


آگهی مناقصه عمومی

شماره AK-BID-P-1401-19

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات نگهداشت و تعمیر واحدهای مجتمع و انجام کلیه خدمات فنی مورد نیاز مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد:

آیتمهای مورد ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

1- میزان حسن شهرت 

2- میزان پشتوانه مالی

3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار 

4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه 

5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام

7-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی)

8- وضعیت مالکیت ماشین آلات و تجهیزات مرتبط

9- گواهی نامه ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( در صورت عدم ارایه گواهی نامه ایمنی ، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد)

10- عضویت در فهرست مجاز پیمانکاران شرکت صنایع پتروشیمی ایران ( ACL ) در زمینه تعمیر و نگهداری زیر شاخه عمومی ( 2، 3 ، 3 ،2 ) که حداقل در پنج سال گذشته دارای دو قرارداد در سطح پتروشیمی و با برآورد بالای 600 میلیارد ریال برای هر قراردد باشند.

11- دارا بودن حداقل دو قرارداد مشابه در امور تعمیر و نگهداری مجتمع های پتروشیمی در 5 سال گذشته با برآورد بالای 600 میلیارد ریال برای هر قرارداد. 

توجه : احراز یکی از دو شرط مندرج در بندهای 10 و 11 جهت حضور در مناقصه کفایت می کند .

لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع ، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد) ، سوابق همکاری با شرکتهای مشابه، لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پروژه ، گواهی نامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، ارائه مدرک معتبر در خصوص بند 10 و 11 فوق الذکر و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند :

آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی :

1-      تهران خیابان سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها.

2-      ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4  - شرکت پتروشیمی امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها.

بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

آخرین مهلت تحویل رزومه :  ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 05 /05 /1401 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرح کلی موضوع مناقصه :

·         موضوع مناقصه عبارت است از  اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات جاری و روزمره ، اضطراری ، برنامه ریزی شده، نت پیشگیرانه (PM) ، آنالیز تجهیزات (CBM) ، تعمیرات اساسی (اورهال) واحدها و تجهیزات ، انجام TSR و دستور کارهای اداره مهندسی و بازرسی فنی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر اعم از مدیریت ، سرپرستی ، برنامه ریزی ، سازماندهی و بکارگیری نفرات متخصص ، تهیه و تامین ابزار و ادوات و متریال مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های تعمیراتی برای دستگاههای مکانیکی ، استاتیکی، ماشین های دوار، ماشین آلات حساس ، تجهیزات برقی ، ابزاردقیقی، آنالایزرها ، سیستم های هیدرولیک ، تهویه ، مخابرات ،F&G  و ارائه انواع سرویسهای تعمیراتی و جانبی و کارگاهی و ماشین آلات سنگین و داربست بندی و سایر موارد مورد نیاز برای انجام تعمیرات ، اصلاح سیستم ها و بازسازی تجهیزات و خطوط لوله ، مطابق شرح کارهای  پیوست ، بصورت بیست و چهار ساعته و برای کلیه ایام سال در محدوده کاری پتروشیمی امیرکبیر و سایر تأسیسات و تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی مربوط به شرکت ، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی.

·         محدوده پتروشیمی امیرکبیر شامل مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، دفاتر اداری سایت 1 منطقه ویژه ، محدوده اوکسین سایت 1 ، مخازن اکسیر و پایانه ها ، محدوده متعلق به پتروشیمی امیرکبیر در سایت 5 و سایر تأسیسات و تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی مربوط به شرکت ، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد.

·         مدت انجام موضوع مناقصه 24 ماه می باشد.

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 40/0000/000/000 ( چهل میلیارد ) ریال، بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی امیرکبیر یا واریز به حساب ( پس از تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام اخذ قیمت پیشنهادی ) ارائه می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 06152174962 و 06152174133 تماس حاصل نمایند.